Reflectie

Nu de Science fair en project zijn afgelopen is het tijd om terug te kijken op de resultaten.

Al met al is er in de afgelopen tijd toch flink wat gebeurd, ook al was dit project van korte duur. Het was voor ons studenten erg interessant om met een vooruitstrevend project als dit bezig te zijn. Met de ontwikkelde dome zijn veel opnames gemaakt van verschillende monsters. Op deze manier kon er ook gekeken worden naar het optimaliseren van de positionering van de LEDs en de instellingen van de camera.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot kwalitatieve opnames waarmee glans kan worden aangetoond. Het daadwerkelijk meten van de glans (denk bijvoorbeeld aan de brekingsindex van een oppervlakte) moet echter nog verder worden onderzocht. Om deze technologie toe te passen bij het herproduceren van schilderijen zal er dus nog het een en het ander moeten gebeuren. Desalniettemin toont deze technologie zeker potentie en  zijn subtiele verschillen die met het oog nauwelijks waarneembaar zijn op de gemaakte opnames goed waar te nemen.

Wat de dome en het gebruik ervan betreft is er nog ruimte voor verbetering. De huidige dome is relatief licht en makkelijk mee te nemen maar een uitklapbare dome zou nog een stuk praktischer zijn (in plaats van het huidige ontwerp wat in en uit elkaar gehaald moet worden). In het kader van grotere schilderijen inscannen zal er ook over opschalen nagedacht moeten worden en of dit wel haalbaar is. Aangezien de diameter van de dome bij benadering drie keer de diagonaal van het te scannen object moet zijn zal het inscannen van de Nachtwacht een dome van 17 meter in doorsnee vereisen. Uiteraard kunnen grotere objecten ook in delen worden gescand maar misschien moet er ook naar alternatieve methodes gekeken worden.

Voor ons is dit project nu afgerond. Er is echter een kans dat volgend jaar een nieuwe groep studenten verder gaat met dit onderzoek. Uiteraard blijft Willemijn ook onderzoek doen. Vriendelijke groeten van de Gloss/ Bling Measurement group!

Stand op de Science Fair

Stand op de Science Fair

Be Sociable, Share!