Elektrisch schema en Arduino code

Elektrisch schema Arduino.


 

Het schema is opgebouwd uit een Arduino, relais, de LEDstrip, een weerstand van 470 Ω en een condensator van 100 µF. De condensator is om piek en dal spanningen op te vangen, dit om de LED’s te beschermen. De weerstand op de signaalkabel is voor het juist pushen van de data naar de LED’s.

electrisch schema

Aansluiten LED’s.


 

De LED’s die we gebruikt hebben zijn van een strip met 60 LED’s, we hebben elk LEDje van de strip afgeknipt. Zo konden wij de LED’s plaatsen waar we wilden. Op elke LED hebben wij twee stekkertjes gesoldeerd, zodat de LED vervangbaar is. Hoe de LEDjes aangesloten zitten, is in het plaatje hieronder te zien.

leds

De Arduino code.


 

Hieronder het programma wat is gebruikt voor ons project. Elke stap staat aan het eind van de regel beschreven.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>                   // Voeg neopixel library toe

// Neopixels pin en relais pin toewijzen
#define PIN 6
#define relaypin 7

// Aantal LED’s toewijzen?
#define NUMPIXELS 45

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);                                            //Neopixel library instellen voor de juiste LED’s

void setup() {
pixels.begin();                                               // Neopixel library initialiseren
pixels.show();                                               // Alle LED’s initialiseren op uit
pinMode(relaypin,OUTPUT);                       // De relais pin als OUTPUT initialiseren
digitalWrite(relaypin,LOW);                          // Zet het relais op open/uit
}

void loop() {
pixels.setPixelColor(0,255,255,255);           // Zet de eerste LED aan met de kleur wit
pixels.show();                                               // Push het signaal door de LED’s
delay(1000);                                                 // Wacht 1 seconde
digitalWrite(relaypin,HIGH);                         // Zet het relais gesloten/aan (maak een foto)
delay(200);                                                   // Wacht 200 milliseconde (ivm sluitertijd)
digitalWrite(relaypin,LOW);                          // Zet het relais open/uit
delay(500);                                                   // Wacht 500 milliseconde
for(int n=1; n<(NUMPIXELS-2); n++)         // for loop, zet de LED’s 1 voor 1 aan
{
pixels.setPixelColor(n-1,0,0,0);                   // zet de vorige LED uit
pixels.setPixelColor(n,255,255,255);          // zet huidige LED aan
pixels.show();                                              // Push het signaal door de LED’s
delay(1000);                                                // Wacht 1 seconde
digitalWrite(relaypin,HIGH);                        // Zet het relais gesloten/aan (maak een foto)
delay(200);                                                  // Wacht 200 milliseconde (ivm sluitertijd)
digitalWrite(relaypin,LOW);                         // Zet het relais open/uit
delay(500);                                                  // Wacht 500 milliseconde
}
pixels.setPixelColor(NUMPIXELS-1,0,0,0);  // Zet de laatste LED uit
pixels.show();                                                 // Push het signaal door de LED’s
int k=1;
while(k==1){}         // dit om het oneindig herhalen van het boven gaande te voorkomen
}

De eerste scan met de koepel!!

We hebben vorige week onze eerste scan gemaakt met onze koepel. Niet alle ledjes deden het, waardoor we de eerste scan met 35 ledjes in plaats van 45 ledjes gedaan hebben. Hieronder de filmpjes:

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Zoals te zien is in het eerste filmpje, hebben we onze eerste test zonder afdekking van de koepel gedaan. Het resultaat van de scan is te zien in het tweede filmpje. Wij waren zeer tevreden met het resultaat, gezien de omstandigheden.

Deze week hebben we meerdere tests uitgevoerd met een afgedekte koepel, maar nog steeds met 35 ledjes. Dit omdat we moesten wachten op onze bestelling. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om RAW bestanden van de camera te bekijken. Dit is beter te bewerken. Er moest namelijk een lens en licht correctie worden toegepast. Hieronder een filmpje van een van de laatste tests. Het resultaat van de scan is veel beter.

YouTube Preview Image

De normals map ziet er een stuk beter uit, al lijkt het gescande object toch bol te lopen. Wij dachten dit opgelost te hebben door de lens correctie toe te passen, maar dit is niet het geval.

Na het scannen van een plat object waren we benieuwd hoe goed het zou werken met een meer 3D object. We hebben er voor gekozen om Epidoot steen in te scannen. Deze steen is zeer glimmend op verschillende punten. In het filmpje hieronder is goed te zien wat de glimmende delen zijn. Verder zit de normals map er ook goed uit.

YouTube Preview Image